Effekt

”Hvis medarbejderne er virksomhedens vigtigste ressource, så er udvikling af dygtige ledere og medarbejdere virksomhedens vigtigste opgave” Rene Rundahl Pedersen

 

Kompetenceudvikling skal kunne aflæses som positive resultater på bundlinjen. Øget motivation og arbejdsglæde medfører bl.a. mindre sygefravær, mere effektivitet, højere ansvarlighed og større fleksibilitet.
Motiverede ledere og medarbejdere skaber selv ekstra resultater samt ægte medarbejderdreven innovation til udvikling af såvel produkter som serviceydelser til kundens fordel.
rundahl har flere års erfaring med at skabe netop denne positive effekt ved grundigt tilrettelagte udviklingsforløb, og derved medvirke til at skabe større konkurrence kraft og sikre markedspositionen nu og i fremtiden.
Kontakt Rundahl for mere information.

 

© Rundahl 2012