leder udvikling

 

Rundahl tilbyder lederudvikling med særligt udgangspunkt i de kompetencer der er efterspurgt i lederens aktuelle stilling.
Resultater skabes når der ledes. Markedssituationen, økonomien og den moderne medarbejder stiller stadigt højere krav til lederen om at tænke og agere strategisk, sætte klare og tydelige mål samt at motivere og udvikle medarbejderen.
Rundahl arbejder med en lang række gennemprøvede og effektive ledelsesværktøjer der sikrer lederen indgående forståelse af lederrollen, effektiv kommunikation, motivationsfaktorer, ansvar og delegering samt de psykodynamiske mekanismer der ligger bag al adfærd i organisationen.
En undersøgelse af ledere der lykkes har fundet fem kernekompetencer, der meget tydeligt kendetegner den succesfulde leder. Ikke alle ledere ligger lige højt på alle fem områder, men der er en klar tendens til, at de fem kernekompetencer optræder sammen og understøtter hinanden.

Rundahl har udviklet et unikt koncept til at teste lederen op imod netop disse fem kernekompetencer samt efterfølgende træning og udvikling af de kompetencer hvor lederen kan have fordel af et løft.


Kontakt Rundahl for mere information.

© Rundahl 2012