Odsherred kommune

Som partner i virksomheden Moestrup og Partnere (2008-2012) var Rene Rundahl Pedersen arkitekten og ansvarlig konsulent bag det store 2 årige udviklingsprojekt hos Odsherred Kommune (2010-2012).
Odsherred Kommune ønskede et omfattende udviklingsforløb for ledere og medarbejdere i udvalgte områder af ældreplejen, der kunne tjene som strategisk værktøj til at udvikle og fastholde de involverede medarbejdere. Det var ligeledes ønsket at forløbet skulle implementere værktøjer og nye vaner til at imødegå fremtidens stigende krav til ældreplejen mht. faglighed, serviceniveau og en stadigt stigende ældregruppe.
Til dette formål skabte Rene et unikt udviklingsforløb der kombinerede udviklingsaktiviteter for lederne, fælles aktiviteter for ledere og medarbejdere samt et til formålet oprettet ambassadørkorps af ledere og medarbejdere.
Læs mere resultaterne og deltagernes oplevelser Her

Projektets omdrejningspunkt er afdækning og dækning af kundens/borgerens uerkendte behov, for derigennem at arbejde med en stadig forbedring af serviceniveauet. Det centrale redskab er en til formålet beskrevet procesmodel som alle deltagere opnåede stor ekspertise i at anvende til udviklings og forbedrings initiativer.
Læs mere om arbejdet med procesmodellen på de specielle 3 timers forankringsforløb Her


Kontakt Rundahl for mere information.

 

© Rundahl 2012