NKT cables

Som partner i virksomheden Moestrup og Partnere (2008-2012) var Rene arkitekten bag det store 2 årige udviklingsprojekt hos NKT Cables A/S. NKT Cables A/S ønskede et omfattende udviklingsforløb for alle organisationens ledere og medarbejdere der kunne tjene som strategisk værktøj til at fastholde NKT Cables A/S position som markedsledende indenfor udvikling og produktion af kabler. Til dette formål skabtes et af Danmarks største udviklingsprojekter, projekt ”Strategiske medarbejdere”, der omfattede udvikling af mere end 400 danske ledere og medarbejdere i NKT Cables A/S. Læs mere om casen Her Læs mere om produktet Strategiske medarbejdere Her

I spidsen for uddannelsen af 400 NKT-medarbejdere

HR-chefen i NKT Cables, Bent C. Jensen har hyret konsulentfirmaet Moestrup & Partnere til at stå i spidsen for et af Danmarks største uddannelsesprojekter. Han roser blandt andet konsulenterne for at hente viden uden for egne rækker, når der er brug for det.

Ingen konsulent og kun meget få virksomheder har inden for egne rækker den viden, der skal til at efteruddanne mere end 400 medarbejdere. Når så mange mennesker med vidt forskellige faglige kompetencer skal gennem de samme forløb, skal konsulenterne have overblik og selvindsigt til at se, hvornår der er brug for viden udefra. Og den egenskab har konsulentfirmaet Moestrup & Partnere, understreger HR-chef Bent C. Jensen fra NKT Cables.
Han har hyret det sjællandske konsulentfirma til det store toårige uddannelsesprojekt, som NKT Cables kører fra 2010-2012.
"Moestrup & Partnere er vores valgte konsulentfirma. De er dygtige inden for især sparring, organisationsudvikling og ledelse. Men de har selvfølgelig brug for assistance udefra til nogle af opgaverne, alt andet ville jo være meget mærkeligt - og utroværdigt. Som konsulenter er de meget lydhøre over for de input, som vi kommer med. De er gode til at tage imod input og til at udvikle sig selv, og det er bestemt en god egenskab for en konsulent, der underviser i personlig udvikling", siger Bent C. Jensen.

Hver medarbejder skal på 11 kurser

Med et kursusbudget på 20 millioner kroner skal Moestrup & Partnere sammen med NKT Cables HR-chef sikre, at samtlige mere end 400 medarbejdere - fra piccoline til administrerende direktør - kommer igennem et forløb, der i alt indeholder 11 kurser plus seks forankringsdage for hver eneste medarbejder i løbet af de to år, projektet kører. Forankringsdagene bliver brugt til at følge op på kurserne. I hele perioden er der dagligt 18 ansatte på efteruddannelse.
"Vi har haft et ønske om at løfte hele vores organisation. Hver eneste medarbejder skal geares til kundekontakten og til fremtidens udfordringer, når vi vil være en del af fremtidens videns- og informationssamfund. Vi har ønsket at arbejde med begrebet den strategiske medarbejder, og vi har så bedt Moestrup & Partnere komme med et oplæg til, hvordan vi kan gribe opgaven an", forklarer Bent C. Jensen.

En viden, der kan mærkes og bruges i hverdagen

Han mener, at der allerede på nuværende tidspunkt er markante eksempler på, at indsatsen fra Moestrup & Partnere har haft en effekt:
"Vores medarbejdere får ikke bare et kompetenceløft, de kommer også til arbejde sammen med folk fra andre afdelinger, og det styrker os som organisation. F.eks. har vi i en afdeling haft et problem i forholdet mellem vores montører og en kunde. Her ringede vores folk af sig selv til Moestrup & Partnere for at få hjælp til at klare situationen. Det er bestemt et eksempel på, at den nye viden i organisationen bliver brugt i hverdagen", understreger HR-chefen.

"Vi er kun halvvejs i forløbet men kan allerede mærke, at samarbejdet med Moestrup & Partnere om 'den strategiske medarbejder' har givet et løft til mange ansatte. Vi har eksempler på medarbejdere, der tackler situationer med kunderne langt mere hensigtsmæssigt end tidligere".
Bent C. Jensen, HR-chef, NKT Cables
Kontakt Rundahl for mere information.

© Rundahl 2012